POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ostatnia aktualizacja: 05 lipca 2018

 

Polityka prywatności informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez firmę ESCOVAR. Odpowiada ona na pytania dotyczące tego, jakie dane osobowe gromadzi, wykorzystuje lub udostępnia, dla jakich celów i jakie są prawa Użytkowników. Użytkownikami mogą być klienci firmy ESCOVAR, potencjalni nabywcy lub użytkownicy Internetu odwiedzający stronę internetową firmy ESCOVAR (“Użytkownicy”).

Strona internetowa firmy ESCOVAR może zawierać linki do stron internetowych i usług stron trzecich. Takie strony lub serwisy podlegają własnym politykom prywatności. ESCOVAR nie ponosi odpowiedzialności za polityki prywatności stron trzecich oraz przetwarzanie danych osobowych w działalności stron trzecich. Należy zapoznać się z dokumentami określającymi politykę prywatności stron trzecich i pojawiającymi się w nich zmianami.

 

1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych zgodnie z właściwymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych jest Centrum Usług Budowlanych ESCOVAR (NIP: 788 135 34 74, adres: ul. Obrzycka 90/8, Oborniki, Polska). W firmie ESCOVAR podstawową formą kontaktu w sprawach prywatności jest adres email: biuro@escovar.pl.

ESCOVAR odpowiada za zapewnienie, że dane osobowe przetwarzane są zgodnie z niniejszą polityką oraz stosownymi przepisami prawa.

 

2. PODSTAWA PRAWNA I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

ESCOVAR przetwarza dane osobowe Użytkowników dla różnych celów, które wyjaśniono poniżej.

2.1 Świadczenie usług

Głównym celem przetwarzania danych osobowych jest udostępnienie strony internetowej oraz dostawa usług firmy ESCOVAR. Przetwarzanie danych osobowych opiera się w tym przypadku głównie na umowie z Użytkownikiem, łącznie z przetwarzaniem niezbędnym przed zawiązaniem stosunku z klientem.

2.2 Marketing i komunikacja

Dane osobowe Użytkowników wykorzystywane są do zarządzania komunikacją z Użytkownikami oraz dla celów marketingowych. W tym zakresie przetwarzanie opiera się na słusznym interesie firmy ESCOVAR do dostarczania Użytkownikom stosownych i aktualnych informacji jako części strony internetowej. W słusznym interesie firmy ESCOVAR jest również promocja usług firmy oraz personalizacja doświadczeń Użytkownika.

W pewnym zakresie marketing za pośrednictwem mediów elektronicznych opiera się na wcześniejszej zgodzie Użytkownika, np. w przypadku wysyłki komunikatów marketingowych. W celu uzyskania dalszych informacji na temat komunikacji marketingowej oraz praw Użytkowników w tym względzie prosimy zapoznać się z rozdziałem 5 poniżej. 

2.3 Rozwój produktów i usług

Celem firmy ESCOVAR jest dostarczanie wysokiej jakości usług oraz przekazywanie Użytkownikom odpowiednich informacji o tych usługach. W związku z tym, ESCOVAR może wykorzystywać dane osobowe do analiz sposobu korzystania ze stron internetowych w celu rozwoju i poprawy ich jakości oraz jakości usług.

ESCOVAR korzysta z plików cookies oraz innych podobnych technik dla celów statystycznych, do opracowywania anonimowych statystyk zbiorczych, które pozwalają firmie ESCOVAR zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej i pomagają zwiększyć jej przyjazność dla Użytkowników.

2.4 Bezpieczeństwo informacji

ESCOVAR może przetwarzać dane techniczne, łącznie z pewnymi danymi osobowymi w związku z bezpieczeństwem informacji i zapobieganiem nadużyciom finansowym. ESCOVAR dysponuje środkami zabezpieczania informacji w celu ochrony informacji i zasobów biznesowych, ochrony danych osobowych, unikania czynów zabronionych oraz zapewnienia dostępności stron internetowych i usług. Przetwarzanie to opiera się na słusznym interesie firmy ESCOVAR w zakresie zapewnienia stosownego poziomu bezpieczeństwa sieci i informacji.

 

3. POZYSKIWANIE DANYCH

ESCOVAR może pozyskiwać dane osobowe różnymi metodami, które wyjaśniono poniżej.

3.1 Relacje z klientami

ESCOVAR przetwarza dane osobowe w celu utrzymania dobrych stosunków z klientami, np. podczas oferowania i dostaw usług oraz prowadzenia komunikacji z klientem. Te dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od Użytkowników. W zależności od rodzaju interakcji z Użytkownikiem, ESCOVAR może pozyskiwać następujące dane osobowe:

 • Podstawowe informacje o Użytkowniku, takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres email oraz numer telefonu;
 • Informacje dotyczące relacji z klientem, takie jak zamówione usługi, czas rozpoczęcia i zakończenia relacji z klientem;
 • Informacje dotyczące fakturowania, takie jak numery kont, dokonane i pozostałe do zapłaty płatności oraz dostarczone rachunki, a także
 • Komunikacja z klientem.
3.2 Interakcja Użytkownika z ESCOVAR poprzez stronę internetową lub w inny sposób

ESCOVAR może pozyskiwać dane osobowe, gdy Użytkownik kontaktuje się z osobą odpowiedzialną za kontakt z Klientem, korzysta z formularza kontaktu na stronie internetowej lub kontaktuje się w inny sposób z firmą ESCOVAR. Te dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od Użytkowników.

ESCOVAR może pozyskiwać dane osobowe, które Użytkownik udostępnił, takie jak:

 • Podstawowe informacje o Użytkowniku, takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres email oraz numer telefonu;
 • Przyczyny kontaktu z firmą ESCOVAR oraz szczegóły związane z kontaktem, oraz
 • Ankiety i konkursy, w których wzięto udział.
3.3 Automatycznie pozyskiwane dane o użytkowaniu strony internetowej i usług

ESCOVAR automatycznie gromadzi i przetwarza następujące dane techniczne na temat Użytkownika oraz korzystania ze strony internetowej i usług dostarczanych przez firmę ESCOVAR:

 • adres IP, numer identyfikacyjny urządzenia, używany system operacyjny oraz ustawienia aplikacji;
 • aktywność Użytkownika, taka jak odwiedzone strony oraz “kliknięte” odnośniki;
 • znaczniki czasu oraz dane logowania związane z korzystaniem z usługi, oraz
 • lokalizacja/kraj pochodzenia.

Te dane techniczne pozyskiwane są automatycznie poprzez korzystanie ze strony internetowej i usług.

3.4 Dane pozyskiwane z innych źródeł

ESCOVAR może okresowo pozyskiwać informacje także z dostępnych publicznie źródeł i od stron trzecich, takich jak sieci społecznościowe i firmy marketingowe. Przykładowo, ESCOVAR może otrzymywać podstawowe informacje o profilu społecznościowym Użytkownika, jeśli Użytkownik loguje się do strony internetowej lub usług firmy ESCOVAR za pomocą swojego konta w mediach społecznościowych.

 

4. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

ESCOVAR może ujawniać dane osobowe Użytkowników następującym stronom trzecim:

 • zaufanym dostawcom produktów i usług, takim jak inni wykonawcy (stolarze, hydraulicy, elektrycy etc.), sklepy z materiałami budowlanymi, firmy kurierskie (np. podanie adresu w celu dostawy materiałów) etc. wyłącznie w celach związanych z realizacją projektu.
 • gdy jest to dozwolone lub wymagane prawnie, by spełnić żądania kompetentnych organów publicznych, takich jak wezwania do sądu lub inne podobne wiążące dokumenty;
 • jeśli firma ESCOVAR jest przekonana w dobrej wierze, że ujawnienie danych jest konieczne dla ochrony praw firmy, ochrony bezpieczeństwa Użytkowników lub innych podmiotów, dla rozpatrzenia nadużyć finansowych lub w odpowiedzi na żądanie władz.

 

5. KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

Jeśli Użytkownik udostępnia firmie ESCOVAR dane kontaktowe w związku z np. sprzedażą produktu lub usługi, kontaktu z obsługą klienta lub udziału w konkursach, ESCOVAR może korzystać z danych osobowych Użytkownika dla własnych celów marketingowych, jak również personalizacji doświadczeń Użytkownika. Użytkownicy mają możliwość wyrażenia wcześniejszej zgody lub jeśli stosowne przepisy prawa pozwalają na to, mają możliwość rezygnacji z otrzymywania komunikacji marketingowej z firmą ESCOVAR. 

5.1 eMarketing

ESCOVAR może dostarczać Użytkownikowi aktualizacje usług, oraz inne formy komunikacji na temat aktualnych lub nowych usług za pośrednictwem poczty mailowej, jeśli Użytkownik wyraził na to uprzednio zgodę lub jeśli firma ESCOVAR jest w inny sposób upoważniona do rozpowszechniania takich informacji na mocy stosownych przepisów prawa.

Użytkownik może zrezygnować z komunikacji marketingowej w dowolnym czasie, klikając w przycisk “zrezygnuj” (“unsubscribe”) znajdujący się na końcu maila.

5.2 Statystyki i segregacja

ESCOVAR może tworzyć profile grup Użytkowników lub dane segmentowe dla celów sporządzania anonimowych statystyk zbiorczych na temat korzystania ze strony internetowej, usług firmy ESCOVAR, takich jak szacowana liczba Użytkowników, odwiedzane strony, przeczytane maile oraz analiza, jakie części strony są najbardziej przydatne dla Użytkowników, identyfikacja cech możliwych do poprawy. Dane pozyskiwane w tych celach nie są wykorzystywane do identyfikacji danego Użytkownika, ale do analizy, w jaki sposób Użytkownicy lub ich grupy ogólnie korzystają ze strony internetowej lub usług.

5.3 Reklama ukierunkowana

Firma ESCOVAR lub jej partnerzy reklamowi mogą wyświetlać treść lub reklamy Użytkownikom, np. Użytkownik może zobaczyć reklamę produktu niedawno oglądanego na stronie internetowej. ESCOVAR może korzystać z plików cookies i innych podobnych technologii, aby wyświetlać spersonalizowane reklamy oparte np. na historii przeglądania Użytkownika, historii zakupów lub danych logowania.

Jeśli ESCOVAR gromadzi lub korzysta z informacji na temat przeglądania strony przez Użytkownika dla celów e-marketingu, Użytkownik ma prawo wyrazić w każdej chwili sprzeciw, kontaktując się z firmą ESCOVAR. W kwestii prawa do wniesienia sprzeciwu, proszę zapoznać się z rozdziałem 8 poniżej w celu uzyskania dodatkowych informacji.

 

6. PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przechowywane są tylko tak długo, jak to konieczne dla spełnienia celów określonych w niniejszej polityce prywatności. Po tym okresie dane osobowe będą usuwane, z wyjątkiem sytuacji, gdy przechowywanie danych osobowych jest wymagane przez przepisy prawa lub prawa i obowiązki jednej ze stron.
Poniżej przedstawiono główne zasady dotyczące okresów przechowywania danych:

 • Dane osobowe dotyczące klientów będą przechowywane w czasie trwania stosunku z klientem, a po tym okresie tak długo, jak to konieczne lub wymagane przez przepisy prawa lub prawa i obowiązki jednej ze stron, np. dla celów fakturowania;
 • Dane pozyskiwane w związku z obsługą klienta, innymi interakcjami z firmą ESCOVAR, ankietami i konkursami będą przechowywane tak długo, jak to konieczne dla zarządzania danym tematem. 
 • ESCOVAR usunie lub uczyni anonimowymi dane wykorzystywane dla celów marketingowych po upływie stosownego okresu czasu od ostatniego kontaktu między Użytkownikiem a ESCOVAR, chyba że przechowywanie tych danych jest wymagane przez przepisy prawa lub prawa i obowiązki jednej ze stron.
 • W przypadku pytań dotyczących przechowywania danych dla celów marketingowych, prosimy zapoznać się z rozdziałem 8 poniżej w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat praw Użytkownika w tym zakresie.

 

7. PRAWO DO PRYWATNOŚCI

Użytkownik ma prawo dostępu do danych osobowych na swój temat, które posiada ESCOVAR.

Użytkownik ma w każdej chwili prawo zgłoszenia korekty, aktualizacji lub usunięcia swoich danych osobowych. Niemniej jednak, należy pamiętać, że pewne informacje są absolutnie konieczne dla spełnienia celów określonych w niniejszej polityce, a także w związku z wymogami prawa. Dlatego usunięcie takich danych może nie być możliwe na mocy stosownego prawa, które określa obowiązkowe terminy przechowywania danych.

Użytkownik ma w każdej chwili prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych w oparciu o słuszny interes firmy ESCOVAR w związku ze swoją szczególną sytuacją. W zakresie wymaganym przez stosowne prawo ochrony danych, Użytkownicy mają prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Użytkownik ma prawo do przenoszalności danych, tj. prawo do uzyskania danych osobowych w uporządkowanym, powszechnie używanym, odczytywalnym komputerowo formacie i przeniesienia tych danych do innego administratora danych w zakresie wymaganym przez stosowne prawo. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych dostarczonych przez Użytkownika w oparciu o umowę z klientem lub zgodę Użytkownika.

W związku z powyższymi prawami, w przypadku zapytań dotyczących danych osobowych w obszarze sprzedaży i marketingu oraz innych obszarów prosimy o kontakt: biuro@escovar.pl.


Jeśli Użytkownik uważa, że sposób, w jaki ESCOVAR przetwarza dane osobowe stanowi problem, Użytkownik ma prawo złożyć zażalenie do krajowego organu ochrony danych w UE/EOG.

 

8. BEZPIECZEŃSTWO

ESCOVAR posiada odpowiednie środki ochronne, w tym środki fizyczne, elektroniczne i proceduralne, służące do ochrony danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, niewłaściwym użyciem oraz nieupoważnionym dostępem lub ujawnieniem. Przykładowo, ESCOVAR ogranicza dostęp do tych informacji do upoważnionych pracowników i wykonawców, którzy muszą znać te informacje w ramach swojej pracy, a także do dostawców usług stron trzecich, którzy mogą przetwarzać dane wyłącznie zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez firmę ESCOVAR.

Proszę mieć na uwadze, iż pomimo starań firmy ESCOVAR do zapewnienia właściwych środków ochrony danych osobowych, żaden system bezpieczeństwa nie jest w stanie zapobiec wszystkim potencjalnym zagrożeniom.

 

9. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

ESCOVAR może zmieniać niniejszą politykę prywatności i związane z nią informacje. ESCOVAR zaleca Użytkownikom regularny wgląd w politykę prywatności w celu pozyskania informacji o wszelkich możliwych wprowadzonych zmianach. ESCOVAR zawsze podaje datę polityki prywatności w celu umożliwienia Użytkownikom śledzenia zmian. Należy pamiętać, że polityka prywatności służy wyłącznie celom informacyjnym.

 

10. KONTAKT

W przypadku zapytań dotyczących polityki prywatności firmy ESCOVAR prosimy o kontakt mailowy biuro@escovar.pl.